Kan kunst bijdragen aan een menselijkere maatschappij?

Debat met discussie
Kan kunst bijdragen aan een menselijkere maatschappij?

op zaterdag 21 mei 2011 om 15 uur in Cultuurkelder van de Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Programma:
Welkom en inleiding : Eric Kerkhofs (KUMESA)

Sprekers:

Twee sprekers becommentariëren gedurende telkens 10 min vier actuele vraagstellingen onder leiding van Hendrik Robberecht (KUMESA). Voorstelling van de sprekers door Jean Borgers (KUMESA)

  • Prof. dr. Antoon Van den Braembussche, doceert kunstkritiek aan de Vrije Universiteit Brussel en auteur
  • Prof. dr. Rik Pinxten, doceert culturele antropologie aan de Universiteit Gent en auteur

 Vraagstellingen:

  1. Onze huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een toenemende mix van mensen uit verschillende culturen. Kan de kunst bijdragen aan het functioneren van de multiculturele samenleving?
  1. In onze en andere culturen is er maatschappelijk nog steeds geen volledige gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Kan de kunst daarop invloed uitoefenen? Is een vereniging die vrouwelijke kunstenaars steunt als Gynaika in dat opzicht een relevant initiatief? 
  1. De laatste maanden slaan sommige mensen uit de kunst- en cultuurwereld paars uit wanneer ze het begrip ‘Vlaamse identiteit’ horen. In het licht van de recente uitspraken van Luc Tuymans en Erwin Mortier en het feit dat heel wat andere kunstenaars op de Belgicistische kar zijn gesprongen kun je vragen stellen over welke voorzetten hier gegeven worden in het debat over bijvoorbeeld cultuurparticipatie van jongeren, hoge en lage kunst en de subsidiëring ervan in Vlaanderen. Hoe speelt hier het begrip solidariteit? 
  1. Waar ligt de relevantie (zin en onzin) van het initiatief KUMESA dat werk wil maken vanuit een open denken én met participanten uit diverse hoek van de vraagstelling of kunst kan bijdragen aan een menselijkere samenleving?

Aansluitend zal Johan Swinnen (KUMESA) de Gentse fotografe Hilde Braet, master in de cultuurwetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en gespecialiseerd in de relatie fotografie en ethiek inleiden en zal zij haar onderzoek in beeld en woord toelichten.

Conclusie gevolgd door receptieInkom: 5 EURO; inschrijven via mail: KUMESA@skynet.be

KUMESA (KUnst voor een MEnselijkere SAmenleving) is een vrijwillige samenwerking van een aantal mensen die het eens zijn in hun pluralistische gehechtheid aan de democratie en die willen reflecteren hoe de artistieke en culturele waarden van vrijheid, gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centraal kunnen bijdragen aan een menselijkere samenleving.

Verantwoordelijk uitgever: Eric Kerkhofs, Jan Van Rijswijcklaan 86, 2018 Antwerpen

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .